Day

iulie 28, 2020
11

Lovol TB 454 cu echipament comunal – asistentul profesional pentru întreprinderile de utilităţi publice

Tractorul Lovol TB 454 este destinat nu numai pentru efectuarea lucrărilor agricole, dar şi pentru multiple activităţi de utilităţi în condiții urbane, dacă i se montează dotări suplimentare. Cositul ierbii, măturarea, încărcarea gunoiului, transportul cu o remorcă – acestea sunt doar o mică parte din funcționalitățile tractorului Lovol TB 454, agregat cu unități comunale speciale:...
Read More