Anul 2010

Accesul reușit la piețele internaționale și valorificarea cererii intra-chineze au dus la o producție anuală de 200 mii de unități. În același an, compania a produs a 350 000-a combina de recoltat grâu Maike.